Robotinvestering

Tack vare Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling så har vi kunnat förbättra arbetsmiljön på företaget.

En robotinvestering gjordes för att kunna bibehålla vår höga kapacitet utan att slita sönder kroppar på våra anställda.

Vi skär dagligen ca 400 stycken lastbilsdäck. Att kapa dessa blev en omöjlighet i längden för de anställda. Fysiskt slitage och höga sjukskrivningar gjorde att vi funderade på att dra ner på antalet och minska vår omsättning. Men stödet och investeringen gjorde skillnad. Vi har i och med detta kunnat behålla vår höga produktion och även öka vår omsättning.

Läs mer om detta i ett reportage från ABB på följande länk: 

https://new.abb.com/se/om-abb/artikelarkiv/nu-kan-de-expandera-istallet-for-att-dra-ner-abb